Anklagas Don Johnson för sexuell trakasserier?

Annabelle Gurwitch postade på Facebook hur hon 'på ett otillbörligt sätt träffades av någon i en maktposition som direkt påverkade min anställning.'